TUYEN TAP THO DUC PHO - Hard Cover (Hardcover)

TUYEN TAP THO DUC PHO - Hard Cover By Nguyen Du Ha Cover Image
$40.02
Warehouse, In Stock | Usually Ships in 1-5 Days | New

Description


Vi n Linh, Nh thơ. ... Thơ Đức Phổ gi dặn, ngay từ d ng đầu. Ở giữa những b i thơ, tự nhi n t c giả lại trẻ trung. Đọc v i b i, chỉ cần v i b i th i, người đọc sẽ thấy đ y l một người l m thơ từ rất l u. Đức Phổ chuyển ho n từ ngữ v m điệu b i thơ rất dễ d ng, nhẹ nh ng, với một ch t đ a nghịch th ng minh... Du Tử L , Nh thơ. ... Đức Phổ l một nh thơ được dư luận ch nhiều trong những năm gần đ y. Qua những b i thơ viết theo thể lục b t v những nổ lực l m mới thơ của ng ở cả hai phương diện: h nh thức l , chủ t m sử dụng dấu để ngắt nhịp đi của c u thơ; nội dung l , những tưởng c ng h nh ảnh mới mẻ... Nguyễn Xu n Thiệp, Nh thơ. ...Thơ Đức Phổ vẫn l thơ bảy chữ, năm chữ th ng thường. Nhưng ng n ngữ thơ đặc sắc, cảm x c v tưởng đặc sắc. Tho ng hiện đ y đ một nụ cười rất ri ng... H Th c Sinh, Nh văn ... Thơ anh nằm vừa trong c i d ng ng n ngữ của chất... Huế. N bi đấy. Nhưng nhờ c i kiểu c ch của chất Huế ấy, n l m giảm bớt c i bi, th nh ra n su t so t, n vừa với sự cảm nhận của người đọc. "giận em. Ta n i lời cay bạc l ng h o c n hơn ngọn l đ ng"... Giận người. Chưa biết người đ h o chưa m ch nh l ng m nh đ h o quắt. Vậy giận nữa m chi T i th ch loại ẩn dụ n y. Những b i dễ nhớ dai l "Mai Sau", "Thức Suốt C ng Trăng". B i "Chuyện Cũ" cũng khinh kho i. Trần Ho i Thư, Nh văn. ... T i vẫn hằng đọc thơ anh. i Những b i thơ vẫn c n ở lại trong t i sau khi đọc xong, bắt t i phải giật m nh. "Mai về bở ngỡ n i's ng"... C ng đọc thơ anh c ng thấm: "T i đ thử nhiều lần. Rơi lệ m nỗi buồn vẫn buồn như đi n"... T i rất th ch c u cuối. Kh ng biết anh d ng chữ c dụng hay l một xuất thần thi ca... Ho ng Xu n Sơn, Nh thơ. ... C i thơ ấy chơn chất m đậm đ , th m trầm m t i hoa. Từ cổ điển l ng mạn đến t n h nh thức hiện đại, t i đ lu n lu n bắt gặp m nh trong tất cả nguồn thơ Đức Phổ. Để chớm thu cuộc đời nh n lại, thấy m nh vẫn c n may mắn được cận kề cố tri ... Nguyễn Trung Hối, Nh văn. ... Đức Phổ l nh thơ t n tuổi đ được khẳng định. T i th ch thơ anh v c n i l n những điều g trong đ


Product Details
ISBN: 9781716892936
ISBN-10: 1716892937
Publisher: Lulu.com
Publication Date: May 26th, 2020
Pages: 362
Language: English